Berjaya Timur Bayu Sales Gallery, Kota Kemuning——Spot Light (Alliance SP 727, 30W)

Berjaya Timur Bayu Sales Gallery, Kota Kemuning——Spot Light (Alliance SP 727, 30W)