Berjaya Timur Bayu Sales Gallery, Kota Kemuning——SPOT LIGHT——Alliance SP 727, 30W

Berjaya Timur Bayu Sales Gallery, Kota Kemuning——SPOT LIGHT——Alliance SP 727, 30W